Blogs: Decorate your home

Beroepsinstituut Vastgoedmakelaars

Published Feb 23, 22
7 min read

Vastgoedmakelaars: Vertrouwd Met Cruciale Materie

De syndicus kan de eigenaren ook legaal vertegenwoordigen. Technisch beheer Tot slot is de syndicus ook verantwoordelijk voor het technisch beheer. Bij het technische beheer zorgt de syndicus voor de onderhouds- en herstellingswerken. Ofwel door het zelf te doen, of door mensen aan te stellen die bijvoorbeeld de lift komen herstellen, de tuin onderhouden of het poetsen van gemeenschappelijke delen en eventuele renovatiewerken te laten uitvoeren.

Extra taken Naast deze wettelijk bevoegdheden, kan het takenpakket van de syndicus worden uitgebreid met taken die bijvoorbeeld uitdrukkelijk in het reglement van mede-eigendom zijn opgenomen.Wie in een iets ruimer appartementsgebouw woont, draagt wellicht maandelijks bij voor de kosten van de syndicus. Allemaal goed en wel, maar wie is die man of vrouw? En vooral, wat is zijn of haar rol? Wie is syndicus? Eerst en vooral is het belangrijk om te weten wie nu precies de syndicus is.

Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat het gebouw bestaat uit 6 wooneenheden, verspreid over 3 verdiepingen, waarvan 2 appartementen eigendom zijn van Stefanie, 2 van Lotte en 2 van José. De eigenaars zijn dan wettelijk verplicht om een syndicus aan te stellen die instaat voor het beheer van de gemeenschappelijke delen in een appartementsgebouw.

Denk daarbij bijvoorbeeld aan de inkom of de lift(en). Maar daarnaast heeft hij of zij -die op de algemene vergadering van mede-eigenaren wordt aangeduid- nog een ruimer takenpakket af te handelen. Samengevat kunnen we stellen dat een syndicus verantwoordelijk is voor volgende punten: Het administratieve beheer: de syndicus roept de algemene vergadering van mede-eigenaars samen en neemt notitie van de vergadering voor de mensen zonder stemrecht. Vastgoedmakelaars: vertrouwd met cruciale materie.

Het technische beheer: de syndicus zorgt voor de onderhouds- en herstellingswerken. Ofwel doet hij dit zelf, ofwel stelt hij mensen aan die bijvoorbeeld de lift komen herstellen, de tuin onderhouden of de gemeenschappelijke delen poetsen. Deze beslissingen komen wel voort uit de algemene vergadering. Het financiële beheer: de syndicus beheert het financiële potje en betaalt de facturen.

Iedereen syndicus? Als we teruggrijpen naar het voorbeeld hierboven, dan hebben Stefanie, José en Lotte elk 2 appartementen gekocht in een gloednieuw gebouw. Wettelijk dienen ze dan een syndicus aan te stellen. Maar hoe gebeurt dat? Wel, ze hebben drie mogelijkheden. Optie 1: Stefanie, José of Lotte worden zelf syndicus.

Is Het Verplicht Om Een Syndicus Aan Te Stellen?

Optie 2:Er wordt beroep gedaan op een professionele en erkende syndicus die het klappen van de zweep kent en dus de taak van de mede-eigenaars ontlast. De erkende vastgoedmakelaar-syndicus is automatisch verzekerd door het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV). Optie 3: Er wordt gekozen voor de advocaat-syndicus - Syndic. Een nieuwe syndicus? Wat als José, Stefanie en Lotte nu niet tevreden zijn over de syndicus? Kunnen zij dan iemand anders aanstellen? Zeer zeker.

Dit moet wel op voorhand aangegeven worden als agendapunt en er moet een volstrekte meerderheid van de stemmen zijn. Syndicus bij een nieuwbouw Enige uitzondering is bijvoorbeeld bij de bouw van een nieuwbouw. Wanneer een bepaalde bouwpromotor een appartementsgebouw van 10 wooneenheden bouwt, stelt hij of zij de syndicus zelf aan.

Zo kan de syndicus het project mee opvolgen. Zijn rol als syndicus telt niet meer vanaf de eerste algemene vergadering van de mede-eigenaars, maar ze mogen hem uiteraard opnieuw benoemen. Handtekening eronder! De syndicus is pas echt aangesteld als hij of zij de opdracht aanvaardt. Dat kan bijvoorbeeld vastgelegd worden in een overeenkomst tussen de syndicus zelf en vereniging van mede-eigenaars.

Vanaf 1 april moet elke syndicus zich officieel registeren. Een goede zaak, vindt Stefaan Leliaert. Hij is voorzitter van het BIV en beheert al zijn hele carrière gebouwen. “Syndicus is een moeilijk beroep. Ik vind er moeilijk mensen voor.” Als vastgoedmakelaar heb je twee invullingen van je beroep. Ofwel word je bemiddelaar en sta je in voor de verkoop en het verhuur van woningen.

Die laatste job blijkt minder en minder populair. Het aantal makelaars dat bij het BIV is ingeschreven als syndicus daalt jaar op jaar. Ook het verschil is groot. Volgens de laatste cijfers van het BIV waren er 200 vastgoedmakelaars alleen als syndicus ingeschreven, tegenover 3. 444 vastgoedmakelaars die alleen als bemiddelaar zijn geregistreerd.900 makelaars die officieel zowel syndicus als bemiddelaar zijn. In principe kan een vastgoedbemiddelaar namelijk ook een syndicus zijn. “Maar in de praktijk zijn dat toch meer en meer gescheiden functies”, stelt Stefaan Leliaert. Een bemiddelaar verkoopt, een syndicus beheert. “Ofwel ben je voor het ene in de wieg gelegd, ofwel voor het andere.” Ook het zakenmodel verschilt.Met een syndicus hebben de huiseigenaren een permanent contact”, vertelt hij. Bemiddelaars namen, volgens het BIV, de laatste jaren alleen toe in aantal. Ook al zijn hun inkomsten doorgaans minder verzekerd. “Het hangt onder meer af van de conjunctuur, van de concurrentie of van een toevallig bouwproject in hun buurt dat ze kunnen verkopen”, aldus Leliaert.

Waarom Een Rentmeester?

Avondwerk Als je weet dat er in ons land alleen al 750. 000 appartementen zijn, dan besef je dat er een behoorlijke vraag is naar syndici. Zelf beheert Leliaert via de zeven kantoren van De Syndic, een onderdeel van de Dewaele Group met hoofdkantoor in Roeselare, net geen 440 gebouwen.

500 appartementen. Volgens Leliaert is de grens om de syndicus als knelpuntberoep te bestempelen stilaan bereikt. Wilt u van syndicus veranderen?. Geschikte mensen vinden voor het beroep, blijkt niet eenvoudig. “De moeilijkheid is de combinatie van competenties die bij het beroep komen kijken”, stelt de syndicus. “Je moet een boekhouding kunnen voeren, werken kunnen inschatten en de wet goed kennen.

440 gebouwen betekent minstens 440 jaarlijkse vergaderingen. “Het blijkt voor eigenaars bijvoorbeeld niet evident om op een werkdag een vergadering in te lassen. Dat gebeurt meestal ’s avonds. Als er kandidaten bij mij komen solliciteren is dat dan ook iets wat ik bij het eerste gesprek vraag: ben je bereid om ook af en toe ’s avonds of in het weekend te werken?” Digitalisering Syndici hebben niet altijd een goede reputatie.

“Het gaat hier om heel geïsoleerde gevallen. Je mag zeker niet elke syndicus over dezelfde kam scheren.” Bovenal, zo benadrukt hij, heeft de syndicus een grote verantwoordelijkheid. “Je bent bezig met het geld en eigendom van al die mede-eigenaars”, stelt Leliaert, die overigens de nieuwe wetgeving toejuicht. Vanaf 1 april moeten syndici zich namelijk registeren bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, zodat de overheid weet wie instaat voor welke bepaalde eigendom.

Ook de verdere digitalisering zal hierbij zeker helpen. “Mensen kunnen vandaag heel veel online doen en terugvinden. Elke factuur, bijvoorbeeld van de herstelling van een lift, staat bij ons online - Vastgoedmakelaars: vertrouwd met cruciale materie.” Dit draagt zeker bij tot de noodzakelijke transparantie en efficiëntie. “Hoe meer informatie je via je website verstrekt, hoe minder je klanten naar jou moeten telefoneren.

“Een aannemer kan dan wel erg technisch onderlegd zijn, daarom is hij nog niet goed in het voeren van de boekhouding en dus geen goede syndicus. En omgekeerd: een boekhouder is daarom nog niet voldoende technisch onderlegd om syndicus te zijn”, weet Stefaan Leliaert. Want de competenties zijn divers. 1.

2. Technische expertise Hij moet noodzakelijke werken in het gebouw mee begeleiden. Dat gaat van de lift tot het dak of de gevels. “Alles wat zich voor de deur van de mensen afspeelt”, stelt Leliaert. 3. De wet kennen (en naleven) Hij moet de statuten naleven en ook thuis zijn in wetgeving zoals die rond mede-eigendom.

Vastgoedmakelaar Hillewaere

4. Administratie en organisatie De syndicus is het secretariaat van een gebouw. Hij moet minstens één keer per jaar een algemene vergadering organiseren en daarvan de notulen voorzien. Hij moet alles ook goed documenteren. 5. Communicatief en stressbestendig De syndicus is de steun en toeverlaat van alles wat er zich buiten de deur van de appartementen afspeelt - Wat is de rol van een syndicus van een mede-eigendom? (b&b beginnen in frankrijk).“Soms gaat het om crisissituaties. Mensen zitten bijvoorbeeld vast in een lift of er is in een gebouw brand of overstroming. Allemaal zaken die wij al hebben meegemaakt.” (wv) .

Professionele syndicus, Wanneer een appartementsgebouw uit twee of meer kavels bestaat die eigendom zijn van verschillende personen, is de aanstelling van een syndicus verplicht. De vereniging van mede-eigenaars kan vrij zijn syndicus benoemen. De syndicus wordt aangeduid door de algemene vergadering van mede-eigenaars. Eigenaars van een individueel appartement zijn namelijk mede-eigenaars van de gemeenschappelijke delen van het woongebouw, zoals de traphal, de lift, de tuin of de kelder.

Navigation

Home

Latest Posts

Zoutelande Bezienswaardigheden

Published Oct 28, 22
4 min read

Bezienswaardigheden Palma De Mallorca

Published Oct 05, 22
6 min read

Münster Bezienswaardigheden

Published Oct 05, 22
6 min read