Blogs: Decorate your home

Bachelor Vastgoedmakelaar

Published Feb 24, 22
7 min read

Syntra Vastgoedmakelaar

Tijdens de Algemene Vergadering wordt dan via meerderheid gestemd over beide agendapunten. Staat er op korte termijn geen Algemene Vergadering op de agenda, dan kan je een Buitengewone Vergadering inroepen. Om zo’n Buitengewone Vergadering aan te vragen, moet de aanvraag gesteund worden door mede-eigenaars die samen minstens 20% van de aandelen bezitten.

Als alle mede-eigenaar schriftelijk akkoord gaan, is het vervangen van de syndicus bij referendum mogelijk. Laat hiervoor zowel de offerte van de nieuwe syndicus ondertekenen als een apart document voor het ontslag van de huidige syndicus. Om elke discussie achteraf te vermijden, vermeld je in dat laatste document best ook heel duidelijk de opzegtermijn en de eventuele verbrekingskosten.

De rechter onderzoekt in dat geval of het verzoek om te veranderen van syndicus al dan niet gegrond is. Kijk eerst na in hoeverre je klachten terecht zijn voor je beslist om van syndicus te veranderen. Bij de meeste externe syndici zijn enkele de wettelijk verplichte syndicustaken inbegrepen in de maandelijkse syndicuskost.Dat je syndicus bepaalde taken niet of enkel tegen betaling uitvoert, hoeft dus niet per se te betekenen dat de syndicus zijn verplichtingen niet nakomt! Kijk daarom eerst na welke prestaties inbegrepen zijn voor je in je pen kruipt (Syndicus)... Het is altijd verstandig om meerdere prijsoffertes te vergelijken. Bij syndicusoffertes is het wel erg belangrijk dat je niet alleen de maandelijkse kosten vergelijkt, maar ook de inbegrepen dienstverlening.Organisatie van de Algemene Vergaderingen in 2022 Sinds 23 december 2021 gelden nieuwe maatregelen voor de Algemene Vergaderingen. Fysiek aanwezig zijn kan door de coronapandemie nog steeds niet maar er is nu wel opnieuw een wettelijk kader om de versoepelde schriftelijke procedure te gebruiken. Deze nieuwe maatregelen gelden tot en met 31 mei 2022.

Als syndicus staan we garant voor het beheer van meer dan 7000 appartementen, studio’s, kantoren en winkels in Antwerpen en ruime omgeving. Betrokken bij uw gebouw Als vastgoedbeheerder hechten wij veel belang aan een langetermijnrelatie met onze klanten waarin we onze rol als dienstverlener ten volle uitspelen. Elk gebouw wordt van nabij opgevolgd met veel aandacht voor het volledig, nauwkeurig en geordend uitvoeren van werkzaamheden.

Hij of zij wordt bijgestaan door een administratief verantwoordelijke die zorgt voor de financiële opvolging van uw dossier. Uw team zal er voor zorgen dat steeds de juiste prioriteiten worden gesteld, zodat werken snel en kwalitatief worden uitgevoerd. Volledige dienstverlening Wij garanderen onze klanten een volledige dienstverlening waarbij volgende zaken bijzondere aandacht krijgen: Permanente bereikbaarheid.

Een permanente bijscholing en een accurate interne informatieverwerking dragen eveneens bij tot een correct en veilig beheer van uw patrimonium. 03beheer heeft eveneens een verzekering waarborgstelling derdengelden onderschreven alsook een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. De klant heeft m (b&b beginnen in frankrijk). a.w. alle garanties die ze verdient.

Waarom Een Rentmeester?

Waarom kiezen voor een professionele syndicus? Steeds meer verenigingen van mede-eigenaars, VME, doen beroep op een professionele syndicus om hem het beheer van hun gebouw toe te vertrouwen:een syndicus is erkend door het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV)via permanente vorming en bijscholing is hij op de hoogte van de steeds vaker veranderende wetgeving;gebouwen zijn vandaag steeds complexer van opbouw en hebben meerdere installaties zoals liften, autowasplaatsen en pompinstallaties;een syndicus is een neutraal persoon, hierdoor worden conflicten i. Waarom een bemiddelaar?.

belangenvermenging vermeden. Wat zijn de taken van een syndicus? De syndicus neemt het administratief, financieel en technisch beheer waar waarbij hij namens de mede-eigenaars VME instaat voor het dagelijks beheer en de uitbating van de gemeenschappelijke delen. Hij organiseert de vergaderingen met de mede-eigenaars en volgt de beslissingen op die worden genomen op de algemene vergadering (b&b beginnen in frankrijk).

Bezit u een appartement in een gebouw met meerdere eigenaars? Dan heeft het gebouw verplicht een syndicus nodig om de mede-eigenaars te vertegenwoordigen. De syndicus is daarnaast ook verantwoordelijk voor het beheer van de gemeenschappelijke delen. Agence Van den Abeele treedt al jaren op als erkend, professioneel syndicus. We zijn ingeschreven bij het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV), scholen ons continu bij én kennen de wetgeving tot in de kleinste details.

Steeds minder makelaars voelen zich geroepen om syndicus te worden - b&b kopen frankrijk. En dat terwijl er in hoog tempo appartementsblokken worden opgetrokken. De redenen? De complexere wetgeving, het feit dat de bewoners van appartementen mondiger worden, het vele avond- en weekendwerk en de vele uren die een syndicus moet spenderen aan de administratieve opvolging.

032 stagiairs. Bijna negen op de tien willen enkel als bemiddelaar bij de verkoop of verhuur van gebouwen actief worden. Slechts 92 willen alleen syndicus worden.‘Bij de syndici is de uitstroom groter dan de instroom’, zegt Frank Damen van het BIV. ‘Vandaag zijn er nog 243 vastgoedmakelaars die alleen als syndicus zijn ingeschreven (onder wie de 92 stagiairs) en 5.

Daartegenover staan 4. 108 vastgoedmakelaar die alleen nog bemiddelen tussen verkopers en kandidaat-kopers (of tussen verhuurders en huurders). Meer dan eens klagen de mede-eigenaars over een gebrek aan transparantie. ‘De syndicus weigert de facturen voor te leggen waarop zijn rekeningen zijn gebaseerd, de syndicus speelt onder één hoedje met de bouwpromotor, de syndicus strijkt een commissie op bij de aanstelling van aannemers,...’ Het zijn maar enkele terugkomende klachten.

Jammer genoeg bestaan er geen lijsten van ‘betrouwbare’ syndici. Bent u op zoek naar een degelijke beheerder, dan kunt u zich het best richten tot andere verenigingen van mede-eigenaars om te polsen naar hun ervaringen. U kunt ook aankloppen bij kleinere organisaties om u te informeren. Zo bestaat er een Unie van Vlaamse Syndici (UVS).

Een degelijke syndicus kiezen is cruciaal. Hij is niet alleen verantwoordelijk voor het dagelijks beheer van de mede-eigendom, maar moet ook de beslissingen van de mede-eigenaars uitvoeren en bovenal belangrijke fondsen beheren. ‘Een syndicus beheert andermans geld - Syndicus. Zo iemand moet 100 procent te vertrouwen zijn’, zegt Dominique Krickovic, directeur van UVS.Uiteraard kunt u ook een syndicus zoeken via de website van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV).

Commissie Vastgoedmakelaar VerkoopProfessionele beheerders zijn syndici die door het BIV zijn erkend. Die erkenning garandeert dat de syndicus een opleiding heeft gekregen, stage heeft gelopen en tijdens zijn loopbaan elk jaar een aantal uren bijkomende vorming krijgt. Professionele syndici moeten deontologische regels respecteren. Zo moeten ze zich onthouden van elke vorm van belangenvermenging.

Blijft de syndicus volharden in de boosheid, dan kan de rekencommissaris de algemene vergadering adviseren de rekeningen niet goed te keuren of de syndicus te ontslaan. Maar voor de mede-eigenaars brengt zo’n tuchtmaatregel - ook al is dat een definitieve schrapping - weinig zoden aan de dijk. Het leed is dan al geleden.

Zo kunnen ze bij fraude of oplichting een strafklacht indienen. Zo’n gerechtelijke procedure biedt geen bikkelharde garantie op een compensatie. Als er al een uitspraak volgt, is de beheerder misschien met de noorderzon vertrokken of ondertussen insolvabel geworden. Om de pil te verzachten zijn professionele syndici wel verzekerd voor fouten via een collectieve polis afgesloten door het BIV.

000 euro, ook als de syndicus met het geld van de mede-eigenaars is gaan lopen en die som zelf niet kan terugbetalen. Die polis biedt ook dekking als de schade het gevolg is van een onopzettelijke fout of een vergetelheid van de beheerder, bijvoorbeeld als hij vergeet de verzekeringsplicht te hernieuwen of als de vereniging van mede-eigenaars subsidies misloopt omdat hij naliet een aanvraagdossier tijdig in te dienen. Immo.

Volgens UVS-directeur Krickovic gebeurt dat vaak in kleinere appartementsgebouwen. Maar het is zeer de vraag of dat een verstandige keuze is. Mogelijk beschikt die bewoner niet over de vereiste juridische, technische en financiële kennis. ‘Een goede syndicus moet tegenwoordig met veel zaken rekening houden. Het gaat niet alleen meer over het inschakelen van aannemers om dringende herstellingswerken uit te voeren of het garanderen van de brandveiligheid’, merkt Krickovic op.Of moet hij in kaart brengen welke werken op langere termijn noodzakelijk zijn om de flats verhuurbaar te houden: extra isolatie, dubbele beglazing, noem maar op. Vanaf 2020 moeten alle appartementen immers voldoende geïsoleerd zijn als de eigenaars ze nog willen verhuren.’Vaak is het ereloon van de syndicus enkel en alleen gebaseerd op het aantal appartementen in het gebouw.

‘Aan de kust betaalt een mede-eigenaar gemiddeld 12 à 15 euro per maand, in het binnenland is dat 15 tot 20 euro per maand en in Brussel kan het tarief oplopen tot 30 euro per maand’, zegt Dominique Krickovic, directeur van de Unie van Vlaamse Syndici. Een syndicus kan bij de begroting van het ereloon rekening houden met de staat of de ouderdom van het gebouw.

Navigation

Home

Latest Posts

Zoutelande Bezienswaardigheden

Published Oct 28, 22
4 min read

Bezienswaardigheden Palma De Mallorca

Published Oct 05, 22
6 min read

Münster Bezienswaardigheden

Published Oct 05, 22
6 min read